Montessori basisschool De Getijden

Frederiksoordweg 26 D 9968 AL Pieterburen

  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Getijden
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Getijden
  • Schoolfoto van Montessori basisschool De Getijden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de kinderen. In principe proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Omdat het krijgen van vervanging niet altijd mogelijk is, is dit protocol opgesteld.

Dag 1: De kinderen van groep 3 t/m 8 worden verdeeld over de andere klassen.

Voor groep 1 en 2 ligt dit anders. Ouders wordt gevraagd de leerlingen thuis te houden. Met daarbij de opmerking dat er in geval van opvangproblemen contact opgenomen kan worden met school.

Dag 2: De leerlingen van de groep van de zieke leerkracht gaan naar huis. Ouders worden aan het einde van de eerste ziektedag geïnformeerd. Dus u weet ‘s avonds of uw kind de volgende dag ‘vrij’ is, waardoor u de tijd heeft om opvang te regelen. Met daarbij de opmerking dat ouders in het geval van opvangproblemen contact mogen opnemen. Die leerling kan die dag in een andere groep worden opgevangen.

Eventuele volgende dagen: Een andere groep gaat naar huis, met bovenstaande aandachtspunten. Ouders en verzorgers zullen via de mail of Parro op de hoogte gebracht en gehouden worden over dat er geen vervanging is en/of een andere oplossing mogelijk is bij afwezigheid van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven