Montessori Basisschool De Getijden

Frederiksoordweg 26 D 9968 AL Pieterburen

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Getijden
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Getijden
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Getijden

In het kort

Toelichting van de school

Montessori basisschool en peutergroep De Getijden is een dorpsschool. Eén van onze wensen en opdracht in 2012 was uitgroeien tot een streekschool. Dat is gelukt! De leerlingen komen uit een groot gebied om Pieterburen heen. De basisschool telt inmiddels 70 leerlingen. Daarnaast is er in school ook een peutergroep met 10 leerlingen. Hoewel we samen het onderwijs voor leerlingen van 2 tot 12 jarigen in een doorgaande leerlijn verzorgen, heeft de peutergroep een eigen bestuur - stichting kinderopvang Waddenkind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Leren van elkaars kwaliteiten
  • Stimulerende leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven