't Kraaienest

Koningin Wilhelminastr 5 3265 BH Piershil

  • De kernwaarden van de school zijn kalm, respectvol, aardig, aandacht en inzet.
  • Aandacht voor de omgeving
  • Schoolfoto van 't Kraaienest

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school scoort al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het gaat er ons om, dat een kind een school voor voortgezet onderwijs kiest, waar het zich thuis voelt en ook behoorlijke resultaten kan behalen.

Het advies voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op:

- de interesses en motivatie van het kind;
- de toetsen van het leerlingvolgsysteem;
- de andere leerprestaties;
- de mening van de groepsleerkracht, de IB-er en de directeur.

Voor dat het advies wordt opgesteld, wordt met ieder kind apart een gesprek aangegaan waarin ze kunnen aangeven wat zij zelf zien als de juiste vorm van voortgezet onderwijs. De mening van de kinderen wordt meegenomen in het advies.

Wij geven ons advies voor dat de uitslag van de Eindtoets bekend is. De uitslag van de Eindtoets is niet doorslaggevend, maar een indicator, net als de leerresultaten, de motivatie, de werkhouding en de interesses  van het kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Laatste bezoek april 2019.

Dit keer betrof het een themaonderzoek, waarbij de inspectie onderzoek deed naar een door de overheid aangereikt thema, in ons geval ‘didactisch handelen’. Een pittig thema, want de inspectie beschouwt de kwaliteit van het lesgeven als cruciaal. De dag begon met een presentatie door de directeur en aansluitend werden alle groepen bezocht. Er werd gekeken naar betrokkenheid van de leerlingen, taakgerichtheid van de kinderen en feedback. De inspectie was content. Ze gaf in het nagesprek veel voorbeelden van wat zij had waargenomen. De leerkrachten gaven goed les; de uitleg was duidelijk en doelgericht, kinderen werden goed geactiveerd, zij waren betrokken en taakgericht. Ook de wisselende werkvormen en de adequate feedback die de inspecteur in alle groepen zag, werden positief benoemd. De inspecteur gaf aan dat het pedagogisch klimaat in orde was; kinderen voelen zich op onze school veilig. ‘Een school met PIT!, doet recht aan de leerlingen en het team.’, aldus de inspecteur.  

Terug naar boven