't Kraaienest

Koningin Wilhelminastr 5 3265 BH Piershil

  • Schoolfoto van 't Kraaienest
  • Schoolfoto van 't Kraaienest
  • Schoolfoto van 't Kraaienest
  • Schoolfoto van 't Kraaienest
  • Schoolfoto van 't Kraaienest

In het kort

Toelichting van de school

IKC 'T KRAAIENEST, een school met PIT! plezier-inzet-talentontwikkeling

IKC ’t Kraaienest is een gezellige, kleinschalige openbare basisschool waar je met plezier kan leren en spelen, groot mag worden en aan het einde van groep 8 kunt uitvliegen. Goed onderwijs bestaat wat ons betreft uit drie onderdelen: kennis opdoen, leren omgaan met anderen en jezelf als persoon ontwikkelen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Prestaties
  • Inzet
  • Talentgericht leren leren
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen verschillen veel van elkaar, dus kunnen ze ook veel van elkaar leren. Wij hebben kinderen van verschillende leeftijden in één heterogene groep. Door de verschillen binnen een groep leren de kinderen hoe wij met elkaar omgaan, elkaar kunnen helpen en met elkaar kunnen samenwerken. De kinderen krijgen instructie in het eigen leerjaar. Jong en oud leert mét en van elkaar.

Op ’t Kraaienest vinden wij het belangrijk dat leerlingen kunnen meepraten en meedoen. Vertegenwoordigers van de leerlingen zitten in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert met de directie over zaken die kinderen belangrijk vinden om aan te pakken. Ze komen met eigen initiatieven, maar halen ook informatie bij boven- en ook middenbouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de sociale en fysieke veiligheid op onze school wordt gemonitord door het afnemen van tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en leerkrachten, door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied en door jaarlijks vragenlijsten met betrekking tot veiligheid en welbevinden af te nemen. 

Terug naar boven