Basisschool De Springschans

Schoolstraat 2 1755 NE Petten

Schoolfoto van Basisschool De Springschans

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Springschans is een openbare basisschool. Er zitten ongeveer 115 kinderen bij ons op school. De openbare basisschool staat open voor alle kinderen. Ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Onze naam ‘De Springschans’  is geïnspireerd van de daken van ons gebouw, die vormen net een springschans. De Springschans duidt voor ons echter ook de uitdaging die wij als team zien: kinderen voorbereiden op de toekomst. Hierbij neemt het gebruik van sociale media en het ontwikkelen van de 21ste eeuwse vaardigheden, een steeds grotere plek binnen ons onderwijs in.

Het onderwijs op de Springschans is er op gericht dat leerlingen hun kennis, vaardigheden en leergedrag ontwikkelen die tot een maximale ontplooiing leiden op cognitief, sociaal-emotioneel, kunstzinnig en motorisch gebied. We willen voortbouwen op de aanwezige talenten. Bij het verwezenlijken van deze doelstellingen houden wij rekening met de belevingswereld en de talenten van het kind en de individuele verschillen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend/ Ontdekkend leren
  • Goede sfeer
  • Bewegend leren
  • Gezonde school
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De komende jaren verwachten we met de leerlingen rond de 115 kinderen te blijven in Petten.

Bij de nieuwkomersgroep de Springschans in Petten wisselt dit constant, ongeveer rond de 25 kinderen is dit. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school is er een Master Gedragsspecialist aanwezig (M. de Vries). Zij ondersteund de leerkracht in het functioneel analyseren en planmatig handelen in de onderwijssituatie en interventies in onderwijsaanbod. Aan de hand van een GFA (gedrag functie analyse), waarin wordt bepaald waar gedrag vandaan komt, worden doelen en specifieke interventies opgesteld. Zo kan de leerkracht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.


Terug naar boven