Basisschool De Springschans

Schoolstraat 2 1755 NE Petten

Schoolfoto van Basisschool De Springschans

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Springschans is een openbare basisschool. Er zitten ongeveer 125 kinderen bij ons op school. De openbare basisschool staat open voor alle kinderen. Ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Onze naam ‘De Springschans’  is geïnspireerd van de daken van ons gebouw, die vormen net een springschans. De Springschans duidt voor ons echter ook de uitdaging die wij als team zien: kinderen voorbereiden op de toekomst. Hierbij neemt het gebruik van sociale media en het ontwikkelen van de 21ste Eeuwse vaardigheden, een steeds grotere plek binnen ons onderwijs in.

Het onderwijs op de Springschans is er op gericht dat leerlingen hun kennis, vaardigheden en leergedrag ontwikkelen die tot een maximale ontplooiing leiden op cognitief, sociaal-emotioneel, kunstzinnig en motorisch gebied. We willen voortbouwen op de aanwezige talenten. Bij het verwezenlijken van deze doelstellingen houden wij rekening met de belevingswereld en de talenten van het kind en de individuele verschillen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend/ Ontdekkend leren
  • Goede sfeer
  • Bewegend leren
  • Gezonde school
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De komende jaren verwachten we tussen de 120 en 125 leerlingen te blijven. Er is geen nieuwbouw gepland in Petten en omgeving en er staan weinig huizen te koop. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hebben we ook een gedragsspecialist; M. de Vries. Ze kan het gedrag van sommige kinderen in kaart brengen om de leerkracht te helpen hoe ze nog beter met het desbetreffende kind kunnen werken.

Terug naar boven