De Plataan

Polluxstraat 12 3195 RH Pernis Rotterdam

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid laat een lichte verbetering zien t.o.v. schooljaar 20-21. De lockdowns in de afgelopen twee schooljaren hebben een inpact gehad op het algehele welbevinden van de kinderen en op de groepsvorming in het bijzonder. De leerlingen waarderen het gevoel van veiligheid op school met een goed, maar geven de groep waarin zij zitten een kleine voldoende. Het algehele cijfer voor de school was bij de vorige meting 7,2 en nu een 7,3.

Op basis van de uitkomsten van de leerlingtevredenheidspeiling is ervoor gekozen om ook in te zetten op welbevinden en vergroten van de weerbaarheid van de kinderen. Hiervoor gaan wij het programma 1+1=3 volgen. We zetten een judo/gymles of sporttraining in als middel om kinderen er mentaal, sociaal en emotioneel van te laten profiteren.

Tevredenheid
7,3

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven