Openbare Dalton Basisschool De Eskampen

Boerakkerweg 2 A 9321 EL Peize

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In april 2015 is er een ouder,- leerlingen,- en personeelstevredenheidspeiling afgenomen (Integraal-vragenlijsten). Op een vierpuntsschaal kon worden aangegeven hoe tevreden men was. De uitkomsten geven een heel positief beeld, maar de school heeft haar eigen 'lat' hoog gelegd en scores lager dan 3,6 verwerkt in de beleidsplannen voor 2015-2016 t/m 2018-2019.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2014-2015 zijn onder medewerkers, verzorgers en leerlingen tevredenheidsenquêtes uitgezet. Daarnaast is er een zelfevaluatie onderzoek onder medewerkers gehouden en konden de bevindingen van de inspectie (laatste inspectiebezoek juni 2014) worden ingevoerd in het kwaliteitszorgsysteem van de school, Integraal. 

De  Eskampen heeft een ongelooflijk positief imago, zowel bij ouders, kinderen als het personeel! Dat is heel fijn en dit willen we graag vasthouden! Kritisch als we zijn, hebben we wel verbeterpunten uit de enquêtes gedestilleerd. Deze zijn alle verwerkt in het schoolplan en in de jaarplannen. 

Zie elders op deze pagina de samenvatting van de tevredenheidsenquêtes en conclusies. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven