Openbare Dalton Basisschool De Eskampen

Boerakkerweg 2 A 9321 EL Peize

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen uit het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. Wat is het verschil?

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of het kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. Zo wordt bijvoorbeeld na drie weken rekenen getoetst of de leerstof voldoende 'zit'. 

De toetsen van Cito checken of uw kind de stof over een langere periode beheerst. Deze toetsen hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten in heel Nederland. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig.

Hoe dat werkt? De toetsen van een leergebied – bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kunt u daardoor bijvoorbeeld vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind voldoende vooruit is gegaan.

Het schoolteam bekijkt de toetsen ook regelmatig in zijn totaliteit, om de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te houden en trends te ontdekken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van de Eskampen gaan na groep 8 naar scholen in Groningen, Haren, Eelde, Roden, Leek, Norg. Vanuit Peize is er veel keus!

Sommige scholen hanteren zg. dakpanklassen (bijv. een vwo/havo klas), andere juist niet. Wij geven ouders een duidelijk advies op basis van ons inzicht in de ontwikkeling van het kind en helpen ouders bij het maken van de uiteindelijke keuze. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven