Openbare Dalton Basisschool De Eskampen

Boerakkerweg 2 A 9321 EL Peize

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool De Eskampen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON) is aangesloten bij bemiddelingsbureau Slim, dat de vervangingen regelt. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij de formulering en vaststelling van de basisondersteuning in Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 is uitgegaan van de volgende definitie:

‘Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert’.  

Dit betekent dat de basisondersteuning structureel beschikbaar is voor of binnen de school. Een en ander is in het schoolondersteuningsprofiel uitgewerkt. Elders op deze pagina te downloaden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven