Openbare Basisschool 't Spectrum

Hereweg 1 D 9321 CL Peize

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Spectrum

In het kort

Toelichting van de school

Onze leerlingen, de medewerkers, ouders, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze 't Spectrum, een openbare basisschool in Peize. Op onze school staat talentontwikkeling centraal. Kinderen mogen hier zijn wie ze zijn. We hebben oog voor hun talenten en bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Want geen kind is hetzelfde! Op deze pagina vertellen we graag het verhaal van onze school en ons onderwijs en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentgedreven onderwijs
  • Openbare school
  • Onderwijs op maat
  • Bewegend leren
  • Engelse les vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven