Basisschool 't Spectrum

Hereweg 1 D 9321 CL Peize

Schoolfoto van Basisschool 't Spectrum

In het kort

Toelichting van de school

Onze leerlingen, de medewerkers, ouders, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze 't Spectrum, een openbare basisschool in Peize. Op onze school staat talentontwikkeling centraal. Kinderen mogen hier zijn wie ze zijn. We hebben oog voor hun talenten en bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Want geen kind is hetzelfde! Op deze pagina vertellen we graag het verhaal van onze school en ons onderwijs en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven