Christelijk Kindcentrum Menso Altingschool

Brinkhovenlaan 3 B 9765 BH Paterswolde

Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum Menso Altingschool

In het kort

Toelichting van de school

Samen met zo'n 230 leerlingen (verdeeld over 10 groepen), 37 medewerkers waaronder leerkrachten, een intern begeleider, 2 vakdocenten bewegingsonderwijs, pedagogisch medewerkers, een kinderopvangcoördinator, een conciërge, een administratief medewerker, een directrice en veel enthousiaste en betrokken ouders willen wij kinderen in een veilige omgeving laten ontwikkelen! Al meer dan 60 jaar geven wij vanuit een Open Christelijke visie les.

De Menso Altingschool is een school waar we samen voor een veilige sfeer zorgen, waar kinderen zichzelf ontwikkelen mét plezier. Op de Menso Altingschool beschouwen we elk kind als een uniek persoon met allerlei mogelijkheden. Op een uitdagende en ondersteunende manier willen we de kinderen helpen ontwikkelen en ze voorbereiden op hun plek in de maatschappij.

En wilt u nog meer informatie, dan bent u van harte welkom voor een gesprek over de mogelijkheden die we uw kind te bieden hebben! Graag tot ziens op de Menso Altingschool!           

Marlise Dekker directrice

mensoalting@ckcdrenthe.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Ontwikkelen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als kindcentrum bieden wij op één locatie voor kinderen van 2 tot 13 jaar onderwijs, opvang (van 7.15 tot 18.00 uur), ontspanning en waar nodig zorg aan. Dit aanbod verzorgen wij vanuit een gezamenlijke visie, vanuit één organisatie. Door optimale samenwerking zorgen wij dat ouders kinderen met een gerust hart brengen en dat kinderen met plezier bij ons de dag doorbrengen. Wij vinden dat opvang en onderwijs elkaar versterken als het gaat om kwaliteit en aanbod. Daarnaast is het een dienstverlening naar ouders en kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen open leren staan voor de wereld, een eigen mening kunnen vormen en leren communiceren. Op deze wijze proberen wij de leerlingen voor te bereiden op een steeds ingewikkelder wordende maatschappij.  

Omdat wij een open christelijke school zijn vinden we het belangrijk dat kinderen ook met andere godsdiensten in aanraking komen en op een zelfbewuste manier in het leven staan, waarbij zij niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren leerlingen samen te leven met anderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben peuteropvang op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur. Vanaf 8 december 2023 hebben we ook op de donderdag peuteropvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven