De Kameleon

Noordersingel 1 3351 ED Papendrecht

Schoolfoto van De Kameleon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dat wordt intern opgelost op de school. Het kan zijn dat wanneer er geen vervanging is, de leerlingen worden verdeeld over de groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen worden geplaatst in stamgroepen. De indeling in deze groepen gebeurt op basis van leeftijd, maar daarnaast spelen ook de volgende factoren een rol:

  • het ( ontwikkelings- )niveau van de leerlingen;
  • het aantal leerlingen per groep;
  • verdeling jongens en meisjes;
  • de verschillende hulpvragen en onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Doordat onze leerlingen over het algemeen niet in groep 1 starten op onze school, maar pas vanaf de hogere leerjaren instromen, is het niet altijd mogelijk de groepen gedurende meerdere jaren “bij elkaar te houden”.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een TLV voor het SBO.

Wij bieden onderwijs aan een groep met een plusvoorziening, daarbij is de groepsgrootte beperkt en is er 5 dagen in de week een onderwijsassistent aanwezig naast de leerkracht.

Wij bieden ook praktijkgericht onderwijs aan voor leerlingen die praktischer leren en net niet meekomen met het reguliere aanbod en anders mogelijk uitstromen naar het cl. 3 ZML. In de onderbouw staat ook in die groep een onderwijsassistent naast de leerkracht.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn een school voor speciaal basis onderwijs. Al onze leerlingen hebben extra ondersteuningsbehoeften. Ons gehele onderwijs is daar op ingericht. Voor de toekomst willen wij ons verder ontwikkelen richting inclusiever onderwijs. Wij zijn actief in gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners om dit te realiseren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het grootste verschil met een reguliere BSO is de groepsgrootte. Een pedagogisch medewerker begeleidt 6 kinderen. Op een reguliere BSO is de verhouding 1 pedagogisch medewerker op 10 of 12 kinderen. De kinderen zijn in de veilige en vertrouwde omgeving van school. Voor kinderen moet de tijd bij de BSO vooral leuk, ontspannend en uitdagend zijn. Daarom bieden we diverse leeftijdsgerichte activiteiten aan uit de activitheek DoenKids. DoenKids is een activiteitendatabase vol originele ideeën waarbij kinderen actief bezig kunnen zijn. Activiteiten waarbij we kinderen ruimte geven hun sociale emotionele vaardigheden en zelfredzaamheid te vergroten.

Terug naar boven