IKC De Wielen

P. Zandtstraat 1 -3 3354 AT Papendrecht

  • Schoolfoto van IKC De Wielen
  • Schoolfoto van IKC De Wielen
  • Schoolfoto van IKC De Wielen
  • Schoolfoto van IKC De Wielen
  • Schoolfoto van IKC De Wielen

In het kort

Toelichting van de school

Dit is de schoolgids van IKC De Wielen in Papendrecht. Fijn, dat u geïnteresseerd bent in onze school en integraal kind centrum! Openbare basisschool De Wielen is een kleinschalig kind centrum met betrokken en deskundige leidsters en leerkrachten, waar kinderen en ouders zich snel thuis voelen. Daarmee leggen we de basis voor een nauwe samenwerking met ouders. U als ouder en wij als leerkrachten willen het beste voor uw kind. Wij verwachten dat de ingrijpende verbouwing van de school volgens planning aan het eind van kalenderjaar 2022 voltooid is. Momenteel zitten de klassen al in het vernieuwbouwde deel van de school. Kortom, ook ons prachtige gebouw straalt welkom en warmte uit!      Wij zijn ervan overtuigd dat we het beste kunnen werken vanuit een sterke sociaal emotionele basis voor onze leerlingen om van daaruit de beste resultaten te behalen op de schoolse domeinen voor ieder kind.   Het doel van deze schoolgids is: (toekomstige) ouders, verzorgers en andere betrokkenen inzicht te geven in de werkwijze, resultaten en andere kwaliteiten van onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Tevens wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen.   Onze school is één van de 9  scholen die horen bij “Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht”. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht is een organisatie die met beide benen in de samenleving staat.  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).  

We wensen u veel leesplezier.  

Namens het team van obs de Wielen, Saskia Bishoff en Ben Biesheuvel, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ieder kind is uniek
  • samenwerking
  • positieve benadering
  • respectvol omgaan met elkaar
  • een veilige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het grootste deel van onze leerlingen komt uit het eigen postcode gebied 3354, namelijk 47,4 %. Daarnaast bezoeken ook leerlingen uit naastgelegen postcodegebieden 3353 17,9% en 3356 13,7% onze school. De overige leerlingen komen van iets verder weg. Dit komt doorgaans omdat ouders eigen persoonlijke keuzemotieven hebben, zoals de - kleinschaligheid, - ouders zijn bekend met onze school vanwege de eigen schooltijd of - ouders zijn bekend met onze school via familie, vrienden of kennissen. De rustige en veilige ligging in het groen aan het einde van een doodlopende straat heeft eveneens aantrekkingskracht op ouders. Sinds dit schooljaar kunnen we bij onze pluspunten ook het prachtige vernieuwbouwde gebouw optellen.                                                                                                                                            De samenstelling van de bewoners in de wijk Middenpolder is aan het veranderen. Er komen steeds meer jonge gezinnen wonen die graag hun kind dicht bij huis naar een fijne kinderopvang en goede school brengen. De komende jaren zal mede daarom de school weer gaan groeien qua leerlingaantal. We zien een toename bij de instroom van jongste kleuters van enthousiaste ouders uit de buurt en via de kinderopvang van de Wielen. In de gezinnen op de Wielen werken doorgaans beide ouders en thuis wordt bijna altijd Nederlands gesproken.  Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wat is onderwijstijd in het basisonderwijs?                                                                                                                                        Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Dit is voorgeschreven vanuit het ministerie. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.                                                                   Per schooljaar komt dit neer op 940 lesuren. Op De Wielen maken we tijdens hele schoolweken 25,5 lesuren in de week.                                   In het schooljaar 2021-2022 maken de leerlingen na aftrek van vakantie- en studiedagen in totaal 949 lesuren.                                               Op de website van de school staat het overzicht van de precieze data van vrije dagen en vakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het anti- pestprotocol maakt onderdeel uit van het protocol sociale veiligheid op onze school.

Terug naar boven