OBS Anne Frank

Rozenstraat 36 3353 VH Papendrecht

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de kinderen samen op school.
  • Obs Anne Frank wil kinderen voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatie - technologie een steeds grotere rol speelt
  • Het hebben van hoge verwachtingen en het bereiken, het realiseren en het waarmaken van deze verwachtingen maakt het dat wij tevreden zijn.
  • Betrokkenheid van ouders vertelt het kind, dat wat het op school doet voor zijn ouders belangrijk is.
  • Positive Behavior Support is gericht op het creĆ«ren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid is in oktober 2019 gemeten. De uitkomsten worden geëvalueerd en geanalyseerd. Vervolgens worden de bevindingen omgezet in acties welke in een rapport staan beschreven. Het rapport is als bijlage toegevoegd.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2018/2019 is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet bij de ouders en de leerlingen. Een samenvatting van de uitkomsten is bijgevoegd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven