OBS Anne Frank

Rozenstraat 36 3353 VH Papendrecht

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de kinderen samen op school.
  • Obs Anne Frank wil kinderen voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatie - technologie een steeds grotere rol speelt
  • Het hebben van hoge verwachtingen en het bereiken, het realiseren en het waarmaken van deze verwachtingen maakt het dat wij tevreden zijn.
  • Betrokkenheid van ouders vertelt het kind, dat wat het op school doet voor zijn ouders belangrijk is.
  • Positive Behavior Support is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de vergelijkingssite van Kindcentrum Anne Frank

"Samen werken in een leeromgeving waar iedereen zichzelf mag zijn"

Kindcentrum Anne Frank is een centrum waar kinderen, leerkrachten en ouders nauw met elkaar samenwerken. Een kindcentrum met oog en oor voor elkaar; voor iedereen. Met ons enthousiaste team dragen wij een duidelijke visie op het onderwijs uit. Al onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Dat is ook wat wij willen bieden.

Op deze site kunt u onze school vergelijken met andere scholen in de omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respectvol
  • Verbindend
  • Ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De schoolbevolking van obs Anne Frank is zeer divers en rijk aan verschillende culturele achtergronden. Voor het onderwijs betekent dit dat we rekening met verschillen tussen kinderen houden. Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken is het zaak om de specifieke kenmerken van de leerlingenpopulatie, hun onderwijsbehoeften en de consequenties die dat heeft voor het onderwijs in kaart te brengen. Gemiddeld genomen kenmerkt de leerlingpopulatie zich door een lage instroom. Daarom investeren wij flink op lees-, taal- en rekengebied. Deze investering is terug te zien in de inrichting van de lokalen welke taalrijk ingericht zijn. Onze methoden en materialen zijn eveneens afgestemd op het type leerling dat de school bezoekt. Wij besteden gemiddeld 20 % meer tijd aan rekenen, taal en lezen en bieden expliciet aandacht aan het aanleren van executieve functies. 

Het niveau van de kinderen kent een grote spreiding, van leerlingen die doorstromen naar praktijkonderwijs tot leerlingen die doorstromen naar VWO.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wasko regelt op IKC Anne Frank de voor- en naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven