OBS FavoRIET

Schoutenring 32 5981 DS Panningen

Schoolfoto van OBS FavoRIET

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bevlogenheid
  • Eigenheid
  • Groei en ontwikkeling
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS FavoRIET ligt op de grens van de dorpen Helden en Panningen. Het overgrote deel van de leerlingen komt uit de omliggende wijken; we stimuleren als stichting Prisma immers thuisnabij onderwijs. De populatie is voor Peel en Maas begrippen “kleurrijk”; autochtone en allochtone kinderen met verschillende godsdiensten en/ of levensopvattingen ontmoeten elkaar op school.

OBS FavoRIET is ontstaan door een fusie van BS De Wissel en OBS Nieuweschool per 01-08-2020.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven