School voor Speciaal Basisonderwijs De Fontein

Schoutenring 32 5981 DS Panningen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij De Fontein wordt niet gewerkt met het leerstofjaarklassen systeem (elk schooljaar een volgend leerjaar). De leerlingen zitten in een stamgroep en gaan van daaruit naar niveaugroepen voor rekenen, taal, (aanvankelijk-, technisch- en begrijpend) lezen, spelling en woordenschat.

In principe stromen de leerlingen op 12-jarige leeftijd uit naar het voortgezet onderwijs. Ook als zij op de basisschool van herkomst een keer zijn gedoubleerd.

Er kan gekozen worden voor een extra leerjaar als wij daarmee de leerling op een hoger didactisch- of sociaal emotioneel niveau kunnen brengen, waardoor de leerling op een hoger niveau kan doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven