Basisschool 't Scathe

Schoolstraat 1 6911 AX Pannerden

  • Basisschool 't Scathe in de winter.
  • opening van het schoolfeest
  • spelen op het schoolplein tijdens de pauze
  • het schoolplein voor de kleuters en peuters
  • aan het werk in groep 1-2

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool 't Scathe. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Het Scathe is gebouwd in 2012-2013 op de plaats waar in 1923 het oude gebouw heeft gestaan, in het centrum van het dorp. De voorzijde komt overeen met het karakteristieke uiterlijk van het oude gebouw maar in een nieuw, modern jasje. Er zijn “zonnige” lichte kleuren (oranje, geel, rood) gebruikt voor de wanden en de vloeren. Het gebouw heeft twee verdiepingen en is voorzien van moderne technische algemene voorzieningen. De school is genoemd naar een versterkt huis dat omstreeks 1300 buitendijks, ten zuiden van de Pannerdense kerk, gelegen moet hebben. Scathe betekent schaduw of beschutte plaats. Deze naam past uitstekend bij de idealen van ons basisonderwijs. Rust, veiligheid en structuur en van en met elkaar leren. Een leerling die ‘t Scathe verlaat heeft geleerd om te leren en voelt zich eigenaar van zijn eigen leerproces.

't Scathe staat voor een deskundig team dat zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid en respect
  • samenwerken
  • rust en structuur
  • creativiteit/oplossingsgericht
  • leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden en inschrijven van leerlingen:

’t Scathe organiseert elk jaar voor belangstellenden en ouders van de nieuwe leerlingen open dagen. Tijdens die dagen kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen in de school en uw kind inschrijven. Leden van de oudervereniging zijn die dagen ook aanwezig om u te informeren. Mocht u beide dagen niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan stellen wij het op prijs als u ons belt om een afspraak te maken. (telefoon: 0316-373087)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het anti-pestprotocol, schoolveiligheidsplan, de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en het AVG-beleid staat in één bestand. Het Veiligheidsbeleid van LiemersNovum 2020-2024.

Terug naar boven