Aloysiusschool voor Basisonderwijs

Zandvoorterpad 8 2051 BC Overveen

  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school heeft in maart 2019 bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8 onderzoek gedaan naar de leerlingtevredenheid op het gebied van schoolklimaat en veiligheid. De resultaten hiervan zijn in onderstaande grafieken in kaart gebracht.

De uitkomsten zijn in april 2019 gedeeld met de leerkrachten van desbetreffende groepen. Zij hebben de resultaten vervolgens besproken met de leerlingen.

In mei 2019 is de MZR op de hoogte gesteld van deze resultaten en de acties die hier uit voortvloeien.

Wij zijn als school tevreden met de uitkomsten hiervan. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Terug naar boven