Aloysiusschool voor Basisonderwijs

Zandvoorterpad 8 2051 BC Overveen

  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Aloysiusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van een kind. Ouders vertrouwen hun kind een groot gedeelte van de dag toe aan de zorg van leerkrachten van de basisschool. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Deze verschillen maken het kiezen van een school voor uw kind niet eenvoudig. Een basisschool kiest u dan ook met zorg!

Op deze site geven we aan waar onze school voor staat, hoe deze is georganiseerd, welke ondersteuning aan uw kind gegeven kan worden, welke resultaten we bereikt hebben en hoe we ons onderwijs verder willen ontwikkelen. Wij willen u graag duidelijk maken wat u van onze school mag verwachten en ook wat van u wordt verwacht. We willen samen met u onze leerlingen zoveel mogelijk kennis en (leer)vaardigheden meegeven, maar hen ook toerusten met sociale vaardigheden, zodat ze goed kunnen functioneren in onze complexe samenleving. Toekomstige ouders en leerlingen nodigen wij van harte uit om een bezoek aan onze school te brengen en te ervaren wat de Aloysiusschool zo bijzonder maakt. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en dat deze ertoe bijdraagt dat u en uw kind een fijne schoolperiode mogen beleven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Kleinschalig
  • Zorg voor elkaar
  • Blijvende ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze school is al jarenlang stabiel. Het aantal ligt altijd rond de 220.

Op onze school zijn alle kinderen uit onze direct omgeving van harte welkom. Dit geldt ook voor kinderen uit de gemeente Haarlem die vlakbij onze school wonen. Het plaatsingsbeleid van Gemeente Haarlem geldt niet voor onze school!


Ouders zijn van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding en kennismakingsgesprek. Daarvoor kunt u contact opnemen met de school. We zijn trots op onze school en laten deze graag zien. Tijdens de rondleiding vertellen we wat voor een school de Aloysius is en kunt u al uw vragen stellen. We laten onze groepen zien en nemen een kijkje in de klassen. 

Op dit moment hebben we geen wachtlijst.
Voor schooljaar 2022 - 2023 hebben we nog plek

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle groepen beginnen iedere ochtend om 8.30 uur. Wij verwachten dan elk kind in de klas. Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen alle groepen om 14.45 uur. Op woensdag is dit om 12.15 uur. Op vrijdagmiddag eindigt groep 1 t/m 4 om 12.00 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit op vrijdag om 14.45 uur. Onze schooldeuren gaan om 8.15 uur open, de kinderen mogen dan naar binnen komen.

In de onderbouw (groepen 1-2) is het gebruikelijk dat de ouders de kinderen in de klas brengen. Voor de andere groepen geldt dat de kinderen zelf naar binnen gaan.

Wanneer leerlingen gebruik maken van de tussenschoolse opvang lunchen zij 15 minuten onder begeleiding van de leerkracht en spelen een half uur buiten onder toezicht van een coördinator en vrijwilligers van de TSO-organisatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hoe gaan we met elkaar om

Wij willen dat onze leerlingen goed met elkaar om kunnen gaan. Zowel in de klas, op het schoolplein, op straat en natuurlijk ook thuis. Met plezier naar school gaan is de basis van al het leren. We proberen een veilig en fijn schoolklimaat te scheppen. Dit doen wij door middel van de Kanjertrainingen en het Kanjer-voel-je-veilig protocol.

Terug naar boven