Aloysiusschool voor Basisonderwijs

Zandvoorterpad 8 2051 BC Overveen

  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Aloysiusschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Aloysiusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Kleinschalig
  • Zorg voor elkaar
  • Blijvende ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze school is al jarenlang stabiel. Het aantal ligt altijd rond de 230.

Het aantal aanmeldingen is jaarlijks groter dan het aantal beschikbare plaatsen. We werken met een voorrangsregeling. De aanmeldings- en inschrijfprocedure is te vinden op, http://www.aloysiusoverveen.nl/downloads/

Wij zijn blij met de grote belangstelling van ouders voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven