Openbare Basisschool Julianaschool

Willem de Zwijgerlaan 120 2051 KK Overveen

  • In de gang staan tafels waaraan leerlingen alleen of in groepjes (samen)werken.
  • De school telt in totaal 5 in- en uitgangen.
  • De trap en de prachtige authentieke glas-in-lood ramen bevinden zich in de centrale hal bij de hoofdingang van de school.
  • Alle kleuters hebben hun "eigen" ingang. Deze ingang ligt aan de achterkant van het gebouw.
  • Samen met het achterplein en het grasveld achter de school biedt het voorplein lekker veel ruimte om te spelen.

Het team

Toelichting van de school

Van de 33 medewerkers zijn er 25 vrouw en 8 man. 24 medewerkers werken parttime en 9 medewerkers fulltime. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging wordt intern opgelost en als dit niet mogelijk is werken we met invalleerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school hanteert leerstofjaarklassen in de groepen 3-8.

De kleutergroepen bestaan uit combinatiegroepen 1-2. Die keuze maken wij vanuit de overtuiging dat jongste kleuters leren van oudsten.

Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben hanteren wij groepsoverstijgende instructiegroepen. Deze leerlingen werken o.a. met de methode Levelwerk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het SchoolOndersteuningsProfiel van de Julianaschooll leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. In het profiel laten we zien hoe wij het onderwijsaanbod afstemmen op de populatie leerlingen van onze school. Daarnaast vormt het een schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband en school zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven