Openbare Basisschool Julianaschool

Willem de Zwijgerlaan 120 2051 KK Overveen

  • In de gang staan tafels waaraan leerlingen alleen of in groepjes (samen)werken.
  • De school telt in totaal 5 in- en uitgangen.
  • De trap en de prachtige authentieke glas-in-lood ramen bevinden zich in de centrale hal bij de hoofdingang van de school.
  • Alle kleuters hebben hun "eigen" ingang. Deze ingang ligt aan de achterkant van het gebouw.
  • Samen met het achterplein en het grasveld achter de school biedt het voorplein lekker veel ruimte om te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Venster van de Julianaschool, een prachtige school in Overveen, de gemeente Bloemendaal. Het is een school voor openbaar basisonderwijs en staat voor gedegen onderwijs en talentontwikkeling. Ook het sociale klimaat staat hoog in het vaandel. Welbevinden, gelijkwaardigheid en respect voor verschillende opvattingen staan hierbij voorop.

Samen met zeven andere openbare scholen uit de regio valt de Julianaschool onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. We zijn een professionele, lerende organisatie en trots op onze resultaten. In dit venster treft u alle cijfers die dat onderstrepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Vertrouwen
  • Ontwikkelen
  • Ondernemen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
406
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven