Openbare Basisschool Julianaschool

Willem de Zwijgerlaan 120 2051 KK Overveen

  • In de gang staan tafels waaraan leerlingen alleen of in groepjes (samen)werken.
  • De school telt in totaal 5 in- en uitgangen.
  • De trap en de prachtige authentieke glas-in-lood ramen bevinden zich in de centrale hal bij de hoofdingang van de school.
  • Alle kleuters hebben hun "eigen" ingang. Deze ingang ligt aan de achterkant van het gebouw.
  • Samen met het achterplein en het grasveld achter de school biedt het voorplein lekker veel ruimte om te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op Het Venster van de Julianaschool.

De Julianaschool ligt in de Oranjebuurt in Overveen en is een school voor openbaar basisonderwijs. De school staat voor gedegen onderwijs en talentontwikkeling. Ook het sociale klimaat staat hoog in het vaandel. Welbevinden, gelijkwaardigheid en respect voor verschillende opvattingen staan hierbij voorop.

Samen met negen andere openbare scholen uit de regio valt de Julianaschool onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

We zijn een professionele, lerende organisatie en trots op onze resultaten. In dit venster treft u alle cijfers die dat onderstrepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Vriendelijk,vertrouwen,veilig
  • Alle kinderen in beeld
  • Alle talenten in beeld
  • Hoge ambities

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Julianaschool is een grote school. Gemiddeld telt de school tussen de 400 en 450 leerlingen in een schooljaar. Zij zijn verdeeld over 16 groepen. Er zijn 4 kleutergroepen en van de groepen 3-8 zijn er twee. Dit heeft als voordeel dat we goed kunnen afstemmen in welke groep de onderwijsbehoefte van de leerlingen het beste tot zijn recht komt. Het aantal leerlingen per groep ligt rond 25 leerlingen.

In de directe omgeving van de school staan 2 andere scholen. Het marktaandeel van de Julianaschool bedraagt rond de 50%. De verwachting is dat de school de landelijke trend in leerlingenkrimp uiteindelijk ook gaat ervaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
429
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 1-4 hebben 1 uur lunchpauze, de groepen 5-8 drie kwartier.

Het is niet verplicht om op school over te blijven.

De leerlingen die overblijven eten met de leerkracht.

Daarna nemen medewerkers van Op Stoom de leerlingen mee naar buiten of bieden hen een workshop aan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven