Christelijke school voor speciaal Daltonbasisonderwijs De Leilinde

Kasteellaan 41 5156 CJ Oudheusden

  • SBO De Leilinde is de enige speciale basisschool in Nederland waar Daltononderwijs gegeven wordt.
De school is hierin dus uniek.
  • Een foto van de gang van de school. De school beschikt over 8 lokalen en diverse extra ruimtes.
  • De Merels is onze "parelgroep". Hierin zitten leerlingen die extra veel zorg en begeleiding nodig hebben.
  • Leerlingen uit de groep Adelaars en Merels werken samen. Leren van en met elkaar.
  • Leerlingen van de midden-en bovenbouw spelen samen een fijn partijtje voetbal op het schoolplein.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op SBO Daltonschool De Leilinde meten we jaarlijks de leerlingtevredenheid vanuit WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten).

Het schoolklimaat moet door alle leerlingen als veilig worden ervaren. Zij zitten een groot deel van hun tijd op school en moeten daar een veilige plek hebben om zich te kunnen ontwikkelen.

Op SBO Daltonschool De Leilinde zitten kinderen met veel verschillende leer-, taal/spraak- en gedragsproblematieken. Al deze kinderen hebben een specifieke hulpvraag. Wij proberen kinderen weer te laten geloven in hun eigen kunnen en leren hen om te gaan met de problemen waar zij tegenaan lopen. Dit vraagt veel zorg en begeleiding. De visie van het team is dat je kinderen veel positieve ervaringen moet geven. Daar worden zij sterk van en zij durven daardoor nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Door duidelijke regels en afspraken, door in gesprek te gaan met kinderen, hen te observeren en te begeleiden, proberen wij als team een goed pedagogisch klimaat te scheppen dat uitdagingen, zelfstandigheid en kansen biedt aan de leerlingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders/ verzorgers worden tweejaarlijks uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over hun tevredenheid over onze school.

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst stelt de school verbeterpunten op en verwerkt deze in het Dalton Ontwikkel Plan ( DOP) van de school. Er vindt, via de nieuwsbrief, een terugkoppeling plaats van de (uitgevoerde) verbeterpunten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven