Christelijke school voor speciaal Daltonbasisonderwijs De Leilinde

Kasteellaan 41, 41 5156 CJ Oudheusden

 • De Panda's is onze "parelgroep". Hierin zitten leerlingen die extra veel zorg en begeleiding nodig hebben.
 • Leerlingen uit de groep Kangoeroes en Panda's werken samen. Leren van en met elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Leilinde is een Protestants-Christelijke Daltonschool voor speciaal basisonderwijs, de enige PC SBO-school in de regio. Dit dragen wij dagelijks uit in ons onderwijs en daarbuiten. De vieringen van Kerst en Pasen staan op onze school centraal. Elk kind wordt als uniek beschouwd en behandeld. Waarden en normen staan op De Leilinde hoog in het vaandel.

Tevens is De Leilinde de enige SBO-school in Nederland met Daltononderwijs. De vijf pijlers van het Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit/doelmatigheid. Deze pijlers zijn terug te zien in de dagelijkse onderwijspraktijk. Er zijn in het schooljaar 2021-2022 acht groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Protestants-Christelijk
 • Uniek als Dalton SBO school
 • Veilige school
 • Betrokkenheid
 • Samenwerking met stakeholders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO Daltonschool De Leilinde is momenteel de enige speciale Daltonschool in Nederland. Zij is hierin dus uniek. Dalton wordt in de school gekenmerkt door onder andere: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, doelmatigheid/effectiviteit, samenwerking en reflectie. Dit gebeurt zowel op leerling-, als op leerkracht-, als op schoolniveau.

De school telde in het schooljaar 2020-2021 (op de teldatum van 1 oktober 2020) 91 leerlingen, een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar mede. SBO Daltonschool De Leilinde merkt dat passend onderwijs van invloed is op het leerlingenaantal op onze school, er is een grotere aanwas van leerlingen vanwege verbrede toelating op advies van Samenwerkingsverband LHA. De leerlingen die onze school bezoeken, hebben steeds meer de problematieken: zeer moeilijk lerend, gedragsmatig en met kenmerken van taal-spraakontwikkelingsstoornissen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang is geregeld door Mikz. Mikz is tijdens de schoolvakanties en vrije dagen geopend. De kinderen kunnen dan door hun ouders/verzorgers gewoon naar de BSO gebracht worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft alle, door de inspectie verplicht gestelde, protocollen in haar bezit. Deze protocollen worden regelmatig herzien en ook in de dagelijkse praktijk van SBO Daltonschool de Leilinde ingezet.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

SBO De Leilinde heeft naast genoemde ketenpartners ook nog te maken met de volgende stakeholders:

 • Gemeente Heusden
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Ambulant begeleiders
 • Samenwerkingsverband Langstraat, Heusden & Altena
 • Speciaal Onderwijs

Terug naar boven