Basisschool St. Jozef

De Cope 28 3421 XL Oudewater

  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven in de enquête aan dat ze de sfeer in de klassen en op school als prettig ervaren. D.m.v. de Kanjertraining zet de school actief in op het positief stimuleren van het welbevinden van de leerlingen en het bevorderen van een goede sfeer in de klas. Ook tijdens oudergesprekken en kindgesprekken staat het welbevinden de leerlingen centraal. De school hanteert duidelijke regels, maar hoeft in de dagelijkse praktijk weinig te appelleren aan deze regels. In het ('anti-') pestprotocol staat beschreven op welke wijze de school omgaat met pestgedrag. De Kanjertraining vormt de leidraad voor dit protocol. 
Ook over de kwaliteit van het onderwijs zijn de leerlingen tevreden. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen, zodat de kinderen vanuit hun eigen niveau worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen.
Maar uiteraard vinden de kinderen de 'vakanties' nog altijd het allerleukst! Dat verklaart waarschijnlijk de iets lagere score op de vraag 'Hoe graag ga je naar school?'
De resultaten van de enquête worden bevestigd door de Onderwijsinspectie, die in juni 2019 op onze school te gast was voor een uitgebreid kwaliteitsonderzoek: 'Het pedagogisch klimaat waarderen we als Goed. De leerlingen en ouders die we gesproken hebben geven aan dat zij zich veilig voelen in en om de school. Verder hebben de leerlingen verteld dat er weinig ruimte voor sociaal onveilig gedrag, zoals pesten en vechten is.'

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is de ouderenquête van QBrin afgenomen. De enquête werd door ruim 50% van de ouders ingevuld.
Ouders beoordeelden de school met 8.. Op de vraag 'In hoeverre zou u de school aanbevelen aan andere ouders' was de score 8.3. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven