Openbare Basisschool De Schakels-HBOO

Kluwen 3 3421 KW Oudewater

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schakels-HBOO
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schakels-HBOO
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schakels-HBOO
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schakels-HBOO

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Het SchoolVenster van openbare basisschool De Schakels.

OBS De Schakels-HB-Onderwijs Oudewater is een groeiende openbare reguliere school met twee afdelingen. De Schakels werkt als kleine school in 2 Units, door de kleine, rustige groepen is er veel aandacht voor de leerling. HB-Onderwijs Oudewater is onze voltijd onderwijsvoorziening aan hoogbegaafde leerlingen. Wij zijn met  deze voorziening in schooljaar 2018-2019 gestart en inmiddels geven wij dagelijks onderwijs aan twee groepen vanaf groep 5. Jongere broertjes en zusjes zijn welkom in te stromen in Unit 1. Vanaf groep 4 draaien de potentiele hoogbegaafde leerlingen al gedeeltelijk mee binnen de HB-groepen.

Als openbare school heten wij iedereen welkom, waarbij altijd ons schoolondersteuningsprofiel en het zo passend mogelijk maatwerk per kind leidend is. Wij hebben leerlingen vanuit diverse godsdienstige stromingen en levensovertuigingen.  

OBS De Schakels-HB-Onderwijs Oudewater vormt samen met OBS Goejanverwelle OBS Oudewater één school. Veel studiedagen en momenten zijn met de twee teams van beide scholen samen. Dit heeft voordelen: leren van elkaar en tevens de beide scholen goed leren kennen. Dit laatste is ook van belang bij eventuele verplaatsing (interne mobiliteit) van leerkrachten tussen de beide locaties.

Dionne Tieman

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hedendaags & kwalitatief
  • Hoge verwachtingen
  • Regulier en voltijd HB
  • Samen zijn, doen en beleven
  • Betekenisvol leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven