Skoatterwiis

Van Leeuwenhoekweg 8 8451 CN Oudeschoot

Schoolfoto van Skoatterwiis

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • plezier
  • veiligheid
  • verbinding
  • toekomstgericht
  • Lef

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op tijd komen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op tijd op school komen. Zo zijn alle kinderen bij de start van de dag aanwezig. Bij deze start wordt de dagplanning bekendgemaakt, wordt het werk besproken en wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele vorming. Een kind dat vaak te laat komt, mist daardoor een essentieel onderdeel van de dag. Om 8.25 gaat de laatste bel, zodat de lessen echt om 8.30 u kunnen beginnen. Te laat komen wordt geregistreerd. Natuurlijk kan het incidenteel eens voorkomen dat een kind zich verslaapt. Bij structureel te laat komen zal de leerkracht dit in eerste instantie bespreekbaar maken met de ouders. Heeft dit geen effect dan kan de centrumcoach of directeur hierop nader inzoomen in een gesprek met de ouders om te kijken wat ervoor nodig is om wel op tijd te komen. Hiervoor kan de leerplichtambtenaar worden ingezet om met ons mee te denken. Structureel te laat komen wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven