De Bruinvis

Trompstraat 1 1792 BJ Oudeschild

  • Schoolfoto van De Bruinvis
  • Schoolfoto van De Bruinvis
  • Schoolfoto van De Bruinvis
  • Schoolfoto van De Bruinvis
  • Schoolfoto van De Bruinvis

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Openheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • KiVa school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bruinvis is de dorpsschool van Oudeschild. 

Onze school heeft op 1 oktober 2019  86 leerlingen. Prognose voor 1 oktober 2020 is 90 leerlingen.

We werken met 4 groepen: 1 / 2 van 22 leerlingen uitlopend naar 28 leerlingen; groep 3 / 4 van 24 leerlingen; groep 5 / 6 van 14 leerlingen en groep 7 / 8 van 27 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven eten. De onderbouw heeft pauze van 12.00 – 12.45 uur. Zij eten een kwartier en gaan dan een half uur naar buiten. De bovenbouw heeft pauze van 12.15 – 12.45 uur. Er is een kwartier gereserveerd voor de lunch. Mochten kinderen eerder klaar zijn met eten, dan mogen zij vast naar buiten gaan. Om 12.45 uur starten alle lessen weer.    

Maandag, Dinsdag en Donderdag gaan wij van 08.30 - 14.30 naar school.

Woensdag en Vrijdag van 08.30 - 12.30.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven