Koningin Wilhelmina School

Willem de Zwijgerstraat 1 2935 XT Ouderkerk aan den IJssel

Schoolfoto van Koningin Wilhelmina School

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school willen we...
... werken met plezier en uit interesse, in een omgeving die uitdaagt.
... werken vanuit een oprechte aandacht en goede relaties, die de basis vormen voor grote inspanningen en hoge resultaten.
... dat kinderen worden binnengesloten en ons werk daarop afstemmen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief Christelijk
  • Plezier en interesse
  • Oprechte aandacht
  • Goede relaties
  • Hoge resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven