obs De Schakel

Kerkweg 82 2935 AK Ouderkerk aan den IJssel

Schoolfoto van obs De Schakel

Het team

Toelichting van de school

Er is één leerkracht gespecialiseerd in het jonge kind: Marcel Aanen.

Er is één leerkracht gedragsspecialist: Ingeborg Kreuk.

Er is één leerkracht gespecialiseerd in taalvaardigheid: Lieneke van Herk.

Er is één leerkracht met Master Special Education Needs: Suzanne de Beer.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van personeel is door de Corona aangepast. Indien een leerkracht niet aanwezig kan zijn, wordt er een inval-leerkracht voor de groep aangetrokken. Wanneer er geen inval-kracht beschikbaar is en de leerkracht is thuis met milde klachten en wachtend op de uitslag, dan kan de leerkracht vanuit huis online lesgeven. In de groep van de leerlingen is dan een coach, indien beschikbaar, aanwezig om het één en ander te begeleiden. Is de leerkracht ziek dan kan deze geen online lesgeven, maar staat er voor de leerlingen online een lesprogramma klaar, waaraan zelfstandig gewerkt kan worden. In uiterste nood blijven de leerlingen thuis en werken daar zelfstandig aan hun online taken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen worden tot de school toegelaten als ze de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben. De kinderen die op oudere leeftijd instromen, worden afhankelijk van leeftijd, leerresultaten en het advies van de verlatende school in een voor hen geschikte jaargroep geplaatst. Onze school gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem.

In augustus gaan de kinderen bij voldoende beheersing van de leerstof naar de volgende groep. Niveauverschillen in de groepen worden opgevangen door verschil aan te brengen in instructie, leertijd, verwerking en gestelde eisen. In een enkel geval werken kinderen met een eigen programma.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven