Openbare Basisschool Jan Hekman

Schoolweg 7 1191 JP Ouderkerk aan de Amstel

Schoolfoto van Openbare Basisschool Jan Hekman

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Jan Hekmanschool.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Jan Hekmanschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wenst u meer informatie? Neem dan even contact op met de directie van de school.

Dave Markus

Directeur OBS Jan Hekman

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Waardevol
  • Vertrouwen
  • Talentgericht
  • Plezier in leren
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in Ouderkerk en op de Jan Hekmanschool vertoont een lichte daling. We verwachten vanaf 2016 weer een lichte stijging door de bouw van woningen in de nabijheid van de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven