Openbare Basisschool Jan Hekman

Schoolweg 7 1191 JP Ouderkerk aan de Amstel

Schoolfoto van Openbare Basisschool Jan Hekman

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Jan Hekmanschool.

Dit schoolvenster biedt u kennismaking met de Jan Hekmanschool. U vindt hier beknopte informatie over de school. Daarbij leveren DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de inspectie een aanvulling door de schoolprestaties met u te delen.

Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de directie van de school.

Ivica Timman, Irene Valks, Nienke Egtberts

Directie OBS Jan Hekman

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Waardering
  • Talentgericht
  • Plezier in leren
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingen aantal op de Jan Hekmanschool is de afgelopen jaren relatief stabiel. Op de teldatum oktober 2022 bezoeken zo'n 430 leerlingen onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
432
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dit schooljaar zullen zowel het Sociaal Veiligheids Beleid en als onderdeel hiervan het pestprotocol worden herzien en zo nodig aangepast. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de directie van de school. 

Terug naar boven