Katholieke Basisschool Het Kofschip

Turfstekerspad 1 1191 GW Ouderkerk aan de Amstel

 • Wij vinden natuur en duurzaamheid belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen.
 • Wij stimuleren het samen spelen en leren de kinderen sociale vaardigheden door middel van de Kanjermethodiek.
 • Wij gebruiken ICT als middel voor gepersonaliseerd leren op maat.
 • Wij vinden veel buiten zijn in een groene uitdagende omgeving belangrijk.
 • In de middagen verbinden wij allerlei vakken en vaardigheden in ons thematisch onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, 

Het Kofschip is een kleinschalige, persoonlijke dorpsschool in Ouderkerk aan de Amstel. Ons professionele en deskundige team heeft zowel oog voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, als voor persoonlijke ontwikkeling en een goede voorbereiding op de toekomst. Wij worden hierbij ondersteund door vele betrokken ouders.
Wij houden van transparantie en vertrouwen en stimuleren kinderen en onszelf om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving.

Wij nodigen u uit ook een kijkje te nemen op onze website: www.hetkofschip.nl.

Het team van Het Kofschip

'Worden wie je bent: met eigenaarschap de toekomst tegemoet!'

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • kleinschalig en betrokken
 • transparantie en vertrouwen
 • onderwijs op maat
 • eigen verantwoordelijkheid
 • samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Kofschip heeft in schooljaar 2023-2024 net onder de 200 leerlingen. Wij hebben momenteel redelijk kleine groepen van gemiddeld zo'n 25 leerlingen. Alleen groep 6 zit momenteel vol, voor die groep werken we met een wachtlijst.

Ouders die kennis willen maken met Het Kofschip zijn van harte welkom contact op te nemen om een afspraak te maken.

Dit kan via telefoonnummer 020-4963305 of via info.hetkofschip@ogamstelland.nl.
U kunt ook uw gegevens achterlaten via Rondleiding aanvragen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Kofschip heeft contact met de drie organisaties voor buitenschoolse opvang in Ouderkerk:
Kind & Co, Tante Kaatje en Small Steps. In de school (Turfstekerspad) verzorgt Kind & Co de naschoolse opvang.

De kinderen die bij Tante Kaatje, Small Steps of een van de andere locaties van Kind & Co naar de buitenschoolse opvang gaan, worden bij school opgehaald.

School en opvang werken in nauw overleg met elkaar, we onderschrijven het belang van een veilige omgeving waar kinderen zich gewenst voelen en mogen zijn wie ze zijn. Duidelijk en consequent zijn in wat er van de kinderen verwacht wordt én benoemen wat goed gaat, zorgt voor een prettige sfeer. Dan kan een kind zich ontwikkelen in de richting die het zelf kiest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven