Kindcentrum De Regenboog

Ruige Hoek 10 4731 VW Oudenbosch

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Onze school telt ruim 20 leerkrachten, die de zorg voor de groepen op zich nemen. Een aantal leerkrachten is gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Zo hebben wij een intern begeleider, een gedrags-, een taal- reken-hoogbegaafdheidspecialist en een specialist het jonge kind in ons team. Zij kunnen leerkrachten adviseren indien zij vragen hebben op deze gebieden. De Regenboog heeft in vergelijking met andere scholen veel mannelijke leerkrachten, hetgeen zowel de leerlingen als medewerkers als positief ervaren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging is geregeld door leerkrachten uit het team van De Regenboog. We plannen het zo dat maximaal 2 leerkrachten in de groep staan.  Uitgangspunt is dat steeds dezelfde leerkrachten voor een groep staan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bevordering van het taalgebruik is een speerpunt in de kleutergroepen.

Onze vakleerkracht voor lichamelijke oefening is een zgn. combinatiefunctionaris, die in dienst is van de gemeente Halderberge. Naast het verzorgen van gymlessen houdt de combinatiefunctionaris zich mede bezig met het organiseren van kennismakingsactiviteiten voor basisschoolleerlingen bij tal van sportverenigingen in de regio. Jaarlijks hoogtepunt voor de vakleerkracht lichamelijke oefening zijn de koningspelen, waaraan ca. 700 basisschoolkinderen deelnemen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vakoverstijgend: Een combinatie van spelen, leren en samenwerken op diverse niveaus. De vakken zijn geïntegreerd. Taal (o.a. woordenschat), beginnende gecijferdheid en ontdekkend leren zijn belangrijke onderdelen in ons kleuteronderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen uit de groepen 1 zijn iedere woensdag vrij. De kinderen uit de groepen 2 t/m 8 gaan een hele week naar school. Woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage treft u het document aan waarin wij beschrijven welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden.

Scholen werken met elkaar samen in grotere verbanden, waarin afspraken gemaakt zijn over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De drempel van peuter- naar kleutergroep is voor een deel van de peuters en hun ouders nog altijd hoog. Doordat de peuters al bepaalde tijden meedoen in de kleutergroep kunnen zij alvast wennen en wordt hun overgang van de kleutergroep gemakkelijker. Peuters en kleuters werken met elkaar samen onder leiding van de kleuterleerkracht en de pedagogisch medewerker in de zogenaamde schakelgroep.

De peutergroep is inpandig op de hoofdlocatie.

Terug naar boven