Kindcentrum De Regenboog

Ruige Hoek 10 4731 VW Oudenbosch

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Regenboog is een fijne, sfeervolle school, waar zorg en aandacht is voor elk kind. Op onze school kunnen kinderen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en delen.                          

Naast het bevorderen van kennis en vaardigheden biedt ons lesrooster voldoende ruimte voor onder andere culturele ontwikkeling, omgangsvormen en zelfredzaamheid. Kortom: Met zorg en kwaliteit bouwen we samen aan de ontwikkeling van ieders talenten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum De Regenboog
  • Onderwijs op maat
  • Respectvolle omgang
  • Goede onderwijsopbrengsten
  • Moderne onderwijsleermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen op onze school zijn verdeeld over 10 groepen. 

We zijn een afspiegeling van de wijk en de plaats waarin we staan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang: De voor- en naschoolse opvang wordt op onze school verzorgd door de Stichting Kinderopvang Oudenbosch. Onder deskundige begeleiding worden onze leerlingen voor en na schooltijd op de eigen locatie opgevangen. Naast "vrij spelen" vinden er ook georganiseerde activiteiten plaats tijdens de opvang.

TSO: De tussenschoolse opvang vindt plaats op beide locaties van onze school. Ook Stichting Kinderopvang Oudenbosch verzorgd de tussenschoolse opvang samen met gediplomeerde overblijfkrachten. De kinderen kunnen tussen de middag gezamenlijk eten en drinken in de daarvoor beschikbare ruimtes. Na het eten is er gelegenheid om buiten te spelen. Indien het weer het niet toelaat, spelen de kinderen binnen.Kinderopvang beschikt over hun eigen speelgoed, zodat de kinderen tussen de middag met ander materiaal kunnen spelen dan tijdens de reguliere pauzes.

Vakantieperiode:Tijdens de vakantieperiode is er dagopvang mogelijk op de hoofdlocatie van de school. Deze opvang wordt ook verzorgd door Stichting Kinderopvang Oudenbosch.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Begin voorjaar 2019 hebben wij een update gemaakt van het schoolveiligheidsplan.

Terug naar boven