Sterrenschool De Schittering

Ringstraat 3 4731 PB Oudenbosch

Schoolfoto van Sterrenschool De Schittering

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Sterrenschool de Schittering is ontstaan uit een fusie van de voormalige Mariaschool en De Schakel. Na de fusie is het brinnummer van De Schakel aangehouden. Een brinnummer is het instellingsnummer dat het ministerie van OC&W aan alle onderwijsinstellingen toekent.

Het systeem geeft nu tot en met het schooljaar 2014-2015 (de periode voorafgaand aan de fusie) enkel de gegevens van de voormalige Schakel.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 slaan de gegevens op de gefuseerde school, De Schittering.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sterrenschool de Schittering is ontstaan uit een fusie van de voormalige Mariaschool en De Schakel. Na de fusie is het brinnummer van De Schakel aangehouden. Een brinnummer is het instellingsnummer dat het ministerie van OC&W aan alle onderwijsinstellingen toekent.

Het systeem geeft nu tot en met het schooljaar 2014-2015 (de periode voorafgaand aan de fusie) enkel de gegevens van de voormalige Schakel. Dit betekent o.a. dat enkel van basisschool de Schakel een rapport is gepubliceerd.

Terug naar boven