Sterrenschool De Schittering

St Annastraat 28 -34 4731 HT Oudenbosch

Schoolfoto van Sterrenschool De Schittering

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op Schittering ontwikkelt zich vanuit het leerstofjaarklassensysteem in de richting van onderwijs op maat, gepersonaliseerd leren. Op dit moment (schooljaar 2016/2017) zijn er tussen parallelgroepen en aangrenzende leerjaren (bijv. groep 7 en 8) groepsdoorbrekende activiteiten waarbij leerlingen op hun niveau instructie krijgen en kunnen (samen)werken. Ook docenten worden breder ingezet op basis van hun interesse, expertise en talenten en kunnen zo min of meer beschouwd worden als "vakdocenten".

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We kunnen ondersteuning bieden aan leerlingen met een specifieke zorgvraag. Dat staat uitgebreid beschreven in het school specifiek zorgplan (SSZ). Zie bijlage.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven