Meester S Wybrandisch

Schoterlandseweg 19 8413 NM Oudehorne

  • Lekker spelen in het klimrek.
  • Er is voldoende ruimte om lekker te bewegen.
  • Op deze foto vindt u het voltallige schoolteam van de Wijbrandi.
  • Hier spelen de kinderen in de pauzes!
  • Hier kunnen groepjes kinderen samenwerken aan opdrachten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de CITO-eindtoetsen vertellen dat we in 2011  we onder het gemiddeldescoorden. In 2012 zaten we weer boven de streefnorm en in 2013, 2014 en in 2015 was de score er weer onder. De laatste score was verwacht gezien de mogelijkheden van de leerlingen van deze groep. In 2014 heeft het bestuur een directiewisseling toegepast en zijn er leerkrachtwisselingen aangebracht.  We werken vanaf april 2014 aan een verbeteringsprogramma om de resultaten sterk te verhogen. In het schooljaar 2015 2016  heeft een collega-directeur tweemaal een audit afgenomen om de didactische vaardigheden van de leerkrachten in kaart te brengen. Dit in het kader van het opgestelde verbeteringsprogramma. De inspanningen hebben het beoogde resultaat meer dan waar gemaakt. De Eindscore van de toets in het schooljaar 2015 2016 bedraagt een gemiddelde score van 545,5. Hiermee presteren wij ruim boven de bovengrens zoals de Inspectie die hanteert.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het algemeen kun je zeggen dat onze schooladviezen betrouwbaar zijn.

Dit blijkt ook tijdens de jaarlijkse warme overdracht tussen de ons en de verschillende middelbare scholen in de omgeving.

Via het cohortenonderzoek kunnen wij ook terugvinden waar de leerlingen zitten drie jaar na het advies.

Mochten er wel bijzonderheden optreden, zullen wij contact opzoeken met de betreffende middelbare scholen.

Dit om onze adviezen zo goed en betrouwbaar als nodig te houden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven