CBS De Tarissing

De Vervening 1 A 8465 RE Oudehaske

  • Schoolfoto van CBS De Tarissing
  • Schoolfoto van CBS De Tarissing
  • Schoolfoto van CBS De Tarissing
  • Schoolfoto van CBS De Tarissing
  • Schoolfoto van CBS De Tarissing

In het kort

Toelichting van de school


CBS De Tarissing is een prachtige dorpsschool in Oudehaske met een gedreven team en betrokken ouders. We dragen samen zorg voor de kinderen die naast de basisvakken ook leren vindingrijk te zijn, leren hoe ze leren, kunnen doorzetten en leren samenwerken

#lerenisleuk

#learningisfun

#leareisleuk

Wilt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking?

Dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school, Jaap-Jan van Leeuwen.

0513677600

info.tarissing@cbo-meilan.nl

Stichting CBO Meilân;  eigentijds Christelijk geïnspireerd, meiinoar better!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Leren is leuk
  • Building learning power
  • Ik kan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is de laatste jaren hoger dan dat de verwachtingen waren. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren zal dalen vanwege minder kinderen uit de omgeving.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven