Algemeen Bijzondere basisschool "de Fluessen"

Aldewei 37 8582 KX Oudega (Gem. De Fryske Marren)

  • De boom van de zeven gewoonten.
  • Entree van de school.
  • Onze mienskip waar we samenwerken en samen vieren.
  • Thematafel winter.
  • We hebben een fantastisch groot speelplein om samen te spelen, te voetballen, te korfballen enz.

In het kort

Toelichting van de school

Op onze basisschool wordt het fundament gelegd voor de verdere schoolloopbaan van uw kind. Naast kennis willen we kinderen ook levenswijsheid en persoonlijk leiderschap meegeven door middel van de zeven gewoonten. Samen met de ouders werken we aan de zeven gewoonten, de scholing, opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

Wij hebben een prachtige school waar we trots op zijn. Samen met de ouders en de leerlingen maken we de school. Het zijn prachtige woorden die het beste tot zijn recht komen wanneer u onze school met eigen ogen bekijkt. Wij nodigen u dan ook van harte uit om langs te komen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zeven gewoonten
  • Groepsdoorbrekend
  • Samenwerken
  • Competenties voor de toekomst
  • Enthousiast

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat open voor alle leerlingen. Onze leerlingen komen uit Elahuizen, Oudega, Harich en Kolderwolde. Op onze school hangt een goede sfeer waarbij iedereen zichzelf mag zijn. We geven les op een moderne manier wat past bij onze kinderen en ons team. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen hebben pauze van 11.45 tot 12.15 waarbij de kinderen samen met de leerkracht eten. Tijdens het eten worden de mooiste gesprekken gevoerd. Er is een huiselijke situatie. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven