IKC De Syl

Monnikebildtdijk 16 9078 VE Oudebildtzijl

Schoolfoto van IKC De Syl

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in maart 2020 helaas niet de vragenlijst kunnen afnemen i.v.m. Corona.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met een groep ouders vanuit ouderraad, medezeggenschapsraad en identiteitscommissie. In dit gesprek bleek dat de ouders, die negatief over de school dachten vanuit het verleden, veel gereageerd hebben op de vragenlijst. Dit zou kunnen betekenen dat de uitkomst een vertekend beeld geeft. Vlak voor het onderzoek was er ook veel onrust door ziekte en geen goede vervanging. In het schooljaar 2020-2021 heeft er geen tevrdenheidsonderzoek bij ouders plaats gevonden.
Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven