IKC De Syl

Monnikebildtdijk 16 9078 VE Oudebildtzijl

Schoolfoto van IKC De Syl

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Onze leerlingen kunnen zich alleen goed ontwikkelen als de driehoek ouder-leerling-leerkracht goed is. Deze schoolgids is bedoeld om (nieuwe) ouders, verzorgers en andere betrokkenen wat meer informatie over ons IKC te geven. In deze gids vindt u praktische informatie over:

  • De schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang
  • Hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin hebben gemaakt en wat we belangrijk vinden
  • Wat u van ons mag verwachten
  • Betrokkenheid van ouders bij onze school

We hechten veel waarde aan persoonlijk contact met onze ouders/verzorgers. U bent dus van harte welkom om uw vragen aan ons te stellen of een afspraak te maken als u bijvoorbeeld belangstelling heeft voor ons IKC. We vertellen u graag meer en laten u met veel plezier en trots onze school zien.

Een vriendelijke groet van het team van IKC De Syl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijke leeromgeving
  • Samen leren-werken-vieren
  • Groepdynamisch Onderwijs (GDO)
  • Eigenaarschap van leerlingen
  • Breed leerstofaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen uit de omgeving van onze school zitten op De Syl. Er is helaas een krimp in ons voedingsgebied. Dit betekent dat er in verhouding minder kinderen instromen in groep 1 dan uitstromen in groep 8. We zien gelukkig wel een trend dat er weer meer jonge mensen komen wonen in het dorp en er hierdoor ook weer wat meer kans is op instroom van jonge kinderen op onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om met vragen langs te komen op ons IKC. Goed contact met ouders vinden we erg waardevol en belangrijk! 

Toekomstige ouders/verzorgers die ons IKC niet kennen zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en kunnen een afspraak met ons maken. Tijdens die kennismaking vertellen we dan wat meer over onze werkwijze en het onderwijsaanbod op onze school.

Ouders die belangstelling hebben voor de peuteropvang of de BSO, kunnen met ons contact opnemen. Wij organiseren samen met ons bestuur zelf de (peuter)opvang in ons IKC. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator van de opvang margriet Jouwersma m.jouwersma@cbo-nwf.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven