Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer

Julianastraat 13 3255 BG Oude-Tonge

 • Via deze link komt u op onze instagram pagina.
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Nobelaer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte:

Wanneer een leerkracht kortdurend ziek is, worden de volgende stappen genomen:

 • Indien het mogelijk is, wordt aan de duo-collega gevraagd om extra te komen werken.
 • Aan andere collega’s wordt gevraagd om extra te komen werken.
 • Indien er een LIO-stagiaire aanwezig is, wordt er gekeken of met de stagiaire het knelpunt opgelost kan worden.
 • Intern wordt gekeken of iemand van het OOP (Onderwijs ondersteunend personeel) de klas over kan nemen (directie, IB-er, onderwijsmanager).
 • Met de zieke leerkracht wordt besproken of deze in staat is om onderwijs op afstand te geven. De kinderen die het afstandsonderwijs thuis kunnen volgen, gaan terug naar huis. De andere leerlingen krijgen het afstandsonderwijs op school.
 • De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen (maximaal 1 dag).
 • De groep wordt naar huis gestuurd. Leerlingen die thuis niet opgevangen kunnen worden, worden die dag op school opgevangen, maar zij krijgen die dag geen gericht onderwijs aangeboden.

Langdurige ziekte: De vervanging wordt extern gezocht.

Studieverlof

Bij een nascholingscursus door een leerkracht wordt structureel voor vervanging gezorgd vanuit het team. Ook is het mogelijk dat met het hele team een studiedag wordt gepland. De kinderen zijn dan vrij. De studiedagen worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld en gecommuniceerd naar de ouders via website en de jaarplanning. Deze ontvangen alle ouders aan het begin van het schooljaar.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden extra ondersteuning aan de volgende groepen:
Leerlingen die meer/hoogbegaafd zijn. Deze leerlingen krijgen eenmaal per week les van een hoogbegaafdheid specialist. Tijdens deze lessen staan vooral de executieve functies centraal. (uitlegvideo)
Speciaal voor de praktische kinderen die graag met hun handen werken, gaan we de klusklas opzetten.
Kinderen die moeite hebben op bepaalde vakgebieden. Voor deze leerlingen hebben wij de volgende specialisten op school:

 • faalangst trainer;
 • rekenspecialist;
 • gedragsspecialist;
 • hoogbegaafdheidsspecialist;
 • remedial teacher;
 • onderwijs assistenten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de inzet van gespecialiseerd personeel en meer handen in en buiten de klas, willen we alle kinderen op De Nobelaer zo goed mogelijk onderwijs geven. Daarbij kijken we vooral naar wat wel kan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven