Basisschool Het Startblok

Van Halenstraat 1 3255 BN Oude-Tonge

Schoolfoto van Basisschool Het Startblok

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In tegenstelling tot de vragenlijst voor de ouders, is bij de leerlingen de response hoog waardoor de uitslag wel betrouwbaar is. We zijn blij te mogen concluderen dat de tevredenheid over de school bij de leerlingen meer dan groot is. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas is door onvoldoende respondenten de ouder/verzorger waardering niet betrouwbaar. Wellicht zijn de ouders/verzorgers erg tevreden, waardoor zij het niet nodig vonden de enquête in te vullen, of zij zijn 'enquête-moe'.
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven