Sint Willibrordusschool

Burgemeester Snaterlaan 68 C 9665 HS Oude Pekela

  • " Mijn grote vriend uit groep 7!"
  • Betrokkenheid tijdens kringgesprekken!
  • Schoolfoto van Sint Willibrordusschool
  • Welke leerdoelen heb je gehaald? laat het zien aan de anderen tijdens een weekviering of vier het kleiner in je stamgroep.
  • Lekker lezen in de bibliotheek bij ons op school, leesplezier!

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in Jenaplanschool St.Willibrordus in Oude Pekela. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen, toetsgegevens en foto’s van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Marion Setz (0597-614008 of 06-23034622).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • pedagogische school
  • samen
  • jenaplan
  • levend onderwijs
  • visiegericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jenaplanschool Willibrordus is een groeiende school. Sinds wij in 2011 in de brede school, de Groenling, zijn gehuisvest is de school goed zichtbaar. Men ziet dat wij binnen het Jenaplanonderwijs de kinderen een brede bagage meegeven en dat de ervaren en gedreven leerkrachten met erg veel plezier en bevlogenheid voor de groep staan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder kunt u de schooltijden van uw kind(eren) vinden. Vanaf 08.15 uur is onze school open en hebben we een inloop. Tijdens deze inloop is er tijd om rustig afscheid te nemen van uw kind(eren), om even kort wat te melden bij de stamgroepleider of om even iets te bekijken waar uw kind trots op is en graag aan u wil laten zien. Om 8.30 uur beginnen alle groepen in de kring. We werken met een continurooster, de kinderen gaan tot 14:30 uur naar school met uitzondering van de woensdag, dan zijn ze om 12:00 uur vrij. De onderbouw (vlinders en beren) is op vrijdag ook om 12:00 uur vrij.Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven