CBS de 7-Sprong

Burgemeester Snaterlaan 68 C 9665 HS Oude Pekela

Schoolfoto van CBS de 7-Sprong

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen jaarlijks een enquête over de tevredenheid. De leerlingen krijgen vragen over algemene zaken, schoolbeleid en schoolcultuur, de leerkrachten, de lessen, het pedagogisch klimaat en de middelen en de voorzieningen.

De leerlingen vullen een score in van 1 t/m 4. Van oneens tot helemaal eens. We streven naar een gemiddelde van 3 of hoger. Alle onderdelen zijn door de leerlingen beoordeeld met een 3.1 of hoger. De leerlingen zijn het meest tevreden over de leerkrachten.

De leerlingen zijn het meest tevreden over:

Wanneer kinderen niet zo goed kunnen leren, deze kinderen er gewoon bij horen.

Als je moeite hebt met leren krijg je extra hulp.

Met een probleem kan ik altijd naar mijn meester of juf.

Er wordt regelmatig meegedaan aan sporttoernooien of we maken uitstapjes.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt de Successpiegel afgenomen. Het komend jaar nemen we voor de tweede keer de Successpiegel af. Dan kunnen we de resultaten met het afgelopen jaar vergelijken. Analyse wordt meegenomen in het Schooljaarverslag.

De ouders hebben aangegeven dat zij ons een 7.6 als rapportcijfer hebben gegeven. Daar zijn we tevreden over.

Echter willen we ook ieder jaar beter worden en streven we naar een hoger rapportcijfer.

De punten die het afgelopen jaar genoemd zijn door de ouders die aandacht behoeven:

1. Het schelden van leerlingen.

2. Communicatie tussen alle partijen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven