CBS de 7-Sprong

Burgemeester Snaterlaan 68 C 9665 HS Oude Pekela

Schoolfoto van CBS de 7-Sprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

1. Als twee leerkrachten een groep draaien en een daarvan wordt ziek of heeft verlof, dan wordt de duo-collega gevraagd.

2. Als er een leerkracht ziek wordt, vragen wij de invalpool om een leerkracht.

3. Als er geen leerkracht beschikbaar is, kijken wij of wij intern kunnen schuiven.

4. In geval van nood, valt de leerkrachtondersteuner in.

5. Wanneer er geen oplossing gevonden is, wordt de groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan de volgende doelgroepen:

1. leerlingen die functioneren op ZML niveau.

2. Leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematieken.

3. NT2-leerlingen

4. Leerlingen met een lichamelijke handicap

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven