CBS de 7-Sprong

Burgemeester Snaterlaan 68 C 9665 HS Oude Pekela

Schoolfoto van CBS de 7-Sprong

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de Schoolvenster pagina van christelijke Basisschool De 7-Sprong in Oude Pekela. Wij zijn een kindvriendelijke, gemoedelijke school binnen een brede school. Dit betekent dat wij samenwerken met de peuterspeelzaal, GGD/ CJG,  en de beschikking hebben over een schoolbibliotheek, speellokaal en gymnastieklokaal. Wij bieden de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang. Wij werken op onze school met een continurooster. We bieden een veilige plek waar kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen begeleiden om hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om dit samen met de ouders te doen.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openheid en vertrouwen
  • gelijkwaardigheid
  • elkaars grenzen respecteren
  • met elkaar in gesprek blijven
  • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is toegenomen, omdat we leerlingen uit Oekraine hebben opgenomen en dat er leerlingen naar onze school zijn verhuisd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CBS de 7Sprong werkt met het continurooster. We ervaren dat er gedurende de dag er meer rust is bij de kinderen.

Het is prettig om tussen de middag samen met de groep te eten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven