Openbare Basisschool De Westhoek

Dorpstienden 1 3253 AS Ouddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tijdens de tweejaarlijkse enquête betreffende het Kwaliteitsonderzoek primair onderwijs hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de standaardvragen uit Vensters beantwoord.

De leerlingen zijn tevreden over de lessen op school en waarderen de uitleg van de meester en juffen met een 9,1 !  Dat is fijn om te horen, daar werkt ons team hard voor en de kinderen zelf ook.

Natuurlijk zijn er ook altijd zaken die beter kunnen. Dat is een mooi onderwerp om met ons leerlingenpanel te bespreken.

Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in april 2022 een tevredenheidsonderzoek uitgezet via "Vensters". Deze korte vragenlijsten geven natuurlijk maar een indicatie van de tevredenheid van onze ouders, maar we zijn content met de uitslagen.

De ouders geven gemiddeld een 8,1 voor onze school.  Heel fijn dat ouders aangeven dat kinderen met plezier naar school gaan en de veiligheid als hoog beoordeeld wordt.

Het aantal respondenten ligt op 32% en hiermee voldoen we niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Belangrijker dan een enquête vinden wij dat ouders onze schooldeur weten te vinden bij problemen. De drempel om binnen te lopen is niet hoog en leerkrachten, intern begeleider en directie proberen mee te denken met ouders. We delen één belangrijk gezamenlijk belang: een goede ontwikkeling van ieder kind.


Tevredenheid
8,1

Terug naar boven