Openbare Basisschool De Westhoek

Dorpstienden 1 3253 AS Ouddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Voor ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek hebben dit keer gebruik gemaakt van de vragenlijsten uit WMK.

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben deze vragenlijsten ingevuld.

De leerlingen zijn tevreden over de lessen op school en waarderen de uitleg van de meester en juffen.   Dat is fijn om te horen, daar werkt ons team hard voor en de kinderen zelf ook.

Natuurlijk zijn er ook altijd zaken die beter kunnen. Dat is een mooi onderwerp om met ons leerlingenpanel te bespreken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We hebben in april 2023 een tevredenheidsonderzoek uitgezet via de vragenlijst van WMK. Deze korte vragenlijsten geven natuurlijk maar een indicatie van de tevredenheid van onze ouders.

De ouders geven gemiddeld een 7,6 voor onze school.  Heel fijn dat ouders aangeven dat kinderen met plezier naar school gaan en de kwaliteit als goed beoordeeld wordt. We hebben voldoende aanknopingspunten om met elkaar en de MR in gesprek te gaan. Er is altijd ruimte voor verbetering.

Het aantal respondenten ligt op 56% en dit is goed voor de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Belangrijker dan een enquête vinden wij dat ouders onze schooldeur weten te vinden bij problemen. De drempel om binnen te lopen is niet hoog en leerkrachten, intern begeleider en directie proberen mee te denken met ouders. We delen één belangrijk gezamenlijk belang: een goede ontwikkeling van ieder kind.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven