Openbare Basisschool De Westhoek

Dorpstienden 1 3253 AS Ouddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool De Westhoek.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in allerlei gegevens en resultaten van onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers.

Wilt u meer persoonlijk informatie, de "sfeer proeven"?

Maak gerust een vrijblijvende afspraak en kom langs op school.

U bent van harte welkom !

Petra 't Hoen

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • positief pedagogisch klimaat
  • goede doorgaande leerlijn
  • respect voor een ieder
  • structuur, waarden & normen
  • sportief en creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken op de Westhoek met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dat wil zeggen dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 dagelijks naar school gaan van 8:30 tot 14:00 uur. Er wordt geluncht met de eigen leerkracht.  

Ouders kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang van kinderopvangorganisatie Kibeo. De BSO is naast de school gelegen en de medewerkers halen leerlingen bij ons op het plein op. Ook in de vakanties en tijdens studiedagen is de BSO open. We onderhouden een goed contact met de medewerkers. Kibeo maakt na schooltijd regelmatig gebruik van ons schoolplein om lekker te kunnen spelen.

Zie www.kibeo.nl voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Westhoek wil een open school zijn. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben respect voor elkaar. De samenwerking tussen school en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van ieder kind. Het team van onze school streeft ernaar, samen met de ouders, zo optimaal mogelijk leerlingen te begeleiden. De Medezeggenschapsraad (MR) en Activiteitencommissie (AC) zijn een onmisbare en zeer gewaardeerde groep ouders. 

Terug naar boven