Openbare Basisschool De Westhoek

Dorpstienden 1 3253 AS Ouddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool De Westhoek.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in allerlei gegevens en resultaten van onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers.

Wilt u meer persoonlijk informatie, de "sfeer proeven"?

Maak gerust een vrijblijvende afspraak en kom langs op school.

U bent van harte welkom !

Petra 't Hoen

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • positief pedagogisch klimaat
  • goede doorgaande leerlijn
  • respect voor een ieder
  • structuur, waarden & normen
  • sportief en creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Westhoek bevindt het leerlingenaantal zich al jarenlang rond de 200.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders kunnen gebruik maken van onze tussenschoolse opvang die door ouders georganiseerd en geregeld wordt. De kinderen van groep 1 t/m 3 lunchen in de eigen groep met begeleiding.De bovenbouwleerlingen lunchen in de gemeenschapsruimte. Na het eten wordt er buiten gespeeld. Aan- en afmelding vindt plaats via een digitaal platform TSOassistent: www.tso-assistent.net. Met ons brinnummer: 18KD00 en ouderregistratiecode: 1868 kunnen ouders hun kind(eren) registeren. Facturering vindt digitaal plaats. De kosten zijn beperkt: 1,40 euro per dag. 

Ouders kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang van kinderopvangorganisatie Kibeo: BSO 't Speelhuus. De BSO is naast de school gelegen en de medewerkers halen leerlingen bij ons op het plein op. Ook in de vakanties en tijdens studiedagen is de BSO open. We onderhouden een goed contact met de medewerkers. Kibeo maakt na schooltijd regelmatig gebruik van ons schoolplein om lekker te kunnen spelen.

Zie www.kibeo.nl voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Westhoek wil een open school zijn. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben respect voor elkaar. De samenwerking tussen school en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van ieder kind. Het team van onze school streeft ernaar, samen met de ouders, zo optimaal mogelijk leerlingen te begeleiden. De Medezeggenschapsraad (MR) en Activiteitencommissie (AC) zijn een onmisbare en zeer gewaardeerde groep ouders. 

Terug naar boven